• 4160 1801
  • ka@alstedgaardhaven.dk
  • Alstedvej 52, 4173 Fjenneslev

Alstedgaardhaven ligger midt mellem byerne Sorø og Ringsted.

Haven er afgrænset af Alstedvej, Hejreskovvej begge kommunale veje, Alstedvej og er ret befærdet. På de to andre sider er der dels driftsbygninger og dyrkede marker. Haven er på knapt 20.000 m2. Den oprindelige have, ca.300 år gammel, er afgrænset af et stengærde og ud mod markerne mod syd en række stynede pil. Der i dag fremstår som træet fra H.C. Andersens ”Fyrtøjet”, der er kun nogle stykker af stammen og et tyndt vækstlag tilbage, på enkelte er stammen skredet fra hinanden, så stammen står som søjler. Piletræerne virker skrøbelige, men der er god vækst i dem alle, og de bliver stynet hvert andet år. En blodbøg, et lindetræ og de stynede pil er anslået til at være omkring 300 år gamle, der er en del andre høje og ældre træer, i dag mest som randbeplantning. Store træer er virkelig med til at give en have karakter, hvor der er plads til dem, for de kræver meget plads og skal harmonere med bygningerne.                                                                                               Havens nuværende tilblivelse er en udvikling af: Gamle ting (indkørsel, stengærder o.a.) ældre beplantninger (træer) og overordnede ting, så som veje, verdenshjørner, bygningernes placering og disses indretning. Kort sagt, respekten for gårdens stil og planternes tilpasning er sat i højsædet så haven virker velafbalanceret.

 

Renovering og omlægning af haven begyndte i 2002.

2002:
Ca 35 store træer bliver fældet.

2003:
Egetræet på gårdspladsen bliver plantet.
Bedet med stort lindetræ anlægges.

2004:
1200 bøgetræer plantes, som pur på gårdsplads.
Buen mod Alstedvej plantes.

2005:
Stengærde ved indkørslen etableres.
Stensætning modsat indkørsel bygges op.

2006:
DIPLOM af Sorø Bevaringsforening.
11 rosenbuer opstilles. Tilplantning af skærehaven på 1700 m2 uden for den eksisterende have. Granplantagen inde i haven fældes.

2007:
700 m2 renæssancehave anlagt.
Skovhave bliver tilplantet med juleroser.
700 taks plantes som hække og randbeplantning.

2008:
Krydderhaven etableres.
Havebryllup og studenterfest i haven.

2009:
Orangeri på 40 m2 bygges.
Galleri med skiftende udstillere.

2010:
Bistade opsat og passes af Henrik R. Hansen.
Fælde træer i skovhaven.
Evaluering bl.a. opstamning af store, gamle træer.

2011 forår:
Bygge en udendørs kaffestue. Rodfræsning af træstubbe. Plante 15 stk. magnolia.

2012 vinter:
Skovhaven renoveres. Buksbom ca. 40 stk, der er plantet som et bånd mod græsplænen, klippes ned til 1,20 m, fortsat som sammenhængende buske.  Bøgene derimellem saves til max. 1,80 m højde. Bøgetræerne ved nordgavlen, klippes i samme højde. Blodbøgen, solitært træ i skovhaven, opstammes i 5 m højde. Renæssancehaven: Gangene graves ud og der lægges stenmel på.

2012 efterår:
På gårdspladsen plantes klematis og blåregn ved armeringsnet, der er opsat på drift bygningerne.

2013 forår:
Etablering af et surbundsbed i forlængelse af det gamle hønsehus. Et sygt asketræ bliver fældet og flere graner savet ned. Det 300 år gamle lindetræ har fået en beskæring.

2014:
Henrik R. Hansen har opsat et bistade mere, så nu har vi to, godt for biodiversiteten. Plantet taks langs Hejreskovvej. Næsten ingen vinter – herligt. Der er kommet høns i haven, Wyandotter. Fældet 117 bøgetræer ved nordgavlen og plantet jasmin i stedet.

2015:                                                                                                                                                           Rødbøg-hæk plantet inde i haven (da en del af de meget store nordmannsgraner er fældet) og flere sjældne træer er plantet. Anlagt et dahlia-bed på græsplænen foran den store, gamle rødbøg. Anlagt en “sø” blå geranium og et par anderledes træer.

2016:                                                                                                                                                          Ja, haven er er fortsat under udvikling. Bede er omlagt. Dahliaerne har fået nr. – skal plantes efter farve. Og så har vi fortsat meget “sjov” med rådyr i haven: Ikke fordi de spiser – pyt. Nej de fejer på næsten alt, ja selv liljer. Så det er der brugt noget energi på at prøve at løse den opgave.

2017:

Et rododendron-bed etableret på plænen mod Alstedvej. Renovering bl.a. pilebænk, bøgehæk ved de gamle stynede piletræer er savet ½ m ned, træer plantet på plænerne + en del småændringer.